Foto

från

Silverfallet o

Hornborgarsjön

2 juli 2008